Praktijk BinnenRijk

Training en coaching in een energiek leven

 

Ouder-kind vrijheid met Phyllis Krystal methode

Bij een ouder-kind vrijheidsritueel breek je de negatieve banden met je kind en/of je ouders. Het is niet zo dat je het contact met de ander verbreekt. Juist niet! Het is een manier om de relatie en communicatie tussen ouder en kind te verbeteren. Phyllis Krystal heeft hiervoor een speciale methode ontwikkeld die ik gebruik. Meer info over deze methode klik hier.

Van pubertijds-stress en disconnectie......

Tijdens de pubertijd kan je kind letterlijk de deuren dicht gooien. Als ouder(s) kan je met de handen in het haar zitten hoe je kind te bereiken. Als je kind als jong volwassene op zijn of haar eigen benen gaat staan en bijv. zelfstandig gaat wonen of gaat studeren (ook bij thuiswonen), betekent dit voor beiden een nieuwe fase. Je kind gaat richting volwassenheid. Als ouder mag je je kind meer gaan loslaten en mag je meer op afstand gaan staan. Dat is voor sommige ouders en kinderen best lastig, aangezien niet elke jongere alles kan overzien en soms fouten maakt. 

......Naar een volwassen relatie met je kind

 In een ouder-kind ritueel gun je elkaar vrijheid in deze nieuwe fase, met respect en waardering voor elkaar. Je komt los van onhandige patronen waarin jullie energie verliezen. Op deze manier ontstaat er een nieuwe natuurlijke balans tussen ouder(s) en kind in een volwassen relatie. Je kan dit ritueel eenzijdig doen als ouder of als kind, maar sterker is het om dit ritueel tweezijdig te doen. Voorwaarde voor de laatste optie is natuurlijk wel dat zowel ouders als jong-volwassen kind (rond 17-18 jaar) dit graag willen en er klaar voor zijn. 

Hoe werkt het?

Een ouder-kind bevrijdingsritueel doen we zorgvuldig en dat betekent dat we dit in drie sessies doen. De eerste sessie bereiden we voor: je ontvangt meditaties die je extra ondersteunen en jullie checken bij het hoger bewustzijn of het de goede timing is om dit ritueel te doen. Tussen de eerste en tweede sessie door doe je dagelijks een paar korte oefeningen zodat je je voorbereid. Je wordt je zo meer bewust van de beperkende banden en hoe die invloed hebben op je leven tot nu toe. Waar maakt deze ouder-kind relatie je onvrij en afhankelijk? In de tweede sessie, die minstens twee weken na de eerste sessie gepland wordt, gaan we tegelijkertijd de beperkende banden daadwerkelijk verbreken van de ouder(s) naar het kind en van het kind naar de ouder(s). In de derde sessie vieren we de vrijheid en kijken vooruit wat daarin jullie behoeften en wensen zijn. Van hieruit gaan jullie een gezamenlijke intentie voor de toekomst maken, die voor alle partijen goed is. 

Kosten

Bij eenzijdige verbreking zijn de kosten hetzelfde als die voor een bevrijdingsritueel Phyllis Krystal in twee sessies. Dat is 145 euro.  

Wil je elkaar de vrijheid schenken, dan kan je dit het beste in een traject met drie sessies doen: 

1. Gezamenlijk start: check en techniek oefenen

2. Ouder(s)-Kind verbreking en Kind-Ouder verbreking

4. Gezamenlijk vieren van vrijheid en intentie neerzetten

Het traject incl. drie sessies kost 195 euro incl. BTW, onafhankelijk van het aantal ouders. Dit traject kan plaats vinden in mijn praktijk in Bemmel.