Praktijk BinnenRijk

Training en coaching in een energiek leven

 

Samengesteld stiefgezin

Ook in mijn eigen gezinssituatie, in mijn rol van stiefmoeder heb ik veel geleerd over mijn eigen energiehuishouding en projecties. Juist in samengestelde gezinnen vindt er veel energieuitwisseling plaats tussen de ouders onderling, nieuwe partners en de kinderen. Deze energiestromen zijn niet uit elkaar te houden, ook al doe je nog zo je best om de opvoeding, het heen en weer brengen en de communicatie in goede verstandhouding te laten plaatsvinden. Het co-ouderschap is een dynamische situatie waarin van alle kinderen en volwassenen een hoop flexibiliteit wordt gevraagd. 

Vanwege de scheiding en de teleurstelling, pijn en verdriet uit de relatie, blijft er vaak negatieve energie hangen tussen beide ouders. Daarnaast is er nog een uitdaging: een goede energie uitwisseling tussen ouders, kinderen, en hun nieuwe partners. Vaak is het life contact tussen ouders en nieuwe partners van de ex beperkt maar dat wil niet zeggen dat er geen energie uitwisseling plaats vindt, bijvoorbeeld door over elkaar te praten. Soms speelt angst een rol om de kinderen los te laten bij een 'wild vreemde'. Ook kunnen beelden over wat een goede opvoeding is verschillen. Zeker daar waar weinig echte communicatie is, zijn (voor)oordelen snel gemaakt en niet te verifiëren. Ik herken me in ouders en stiefouders die keihard werken om de goede sfeer te behouden en daar moe van worden, soms moedeloos. Dit soort processen zijn energie slurpend en dienen noch de individuen noch het systeem als geheel. Het zijn complexe processen en de kracht zit hem erin om goed in je eigen energieveld te blijven en waar nodig energie bij de ander te laten. Ook het checken van interpretaties via geweldloze communicatie, luisteren en vragen stellen en je eigen behoefte op tafel leggen kan rust brengen in het systeem en geeft een goed voorbeeld voor alle leden van het samengestelde gezin. Een aantal energie- en communicatietechnieken helpen je daarbij en oefening baart kunst, kan ik zeggen uit eigen ervaring.

Een samengesteld gezin lijkt op een ballonvaart: Je denkt te weten waar je instapt, maar je weet niet waar de wind je brengt en hoe en waar je weer zult landen!